اس ام دی بلوکی

حالت نمایش:
نمایش سریع

بلوک اس ام دی RGB سه رنگ (قرمز، سبز،آبی) برند ssa

54,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی RGB سه رنگ (قرمز، سبز،آبی) برند ssaرنگ:سه رنگ (قرمز، سبز،آبی)ابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ 5050 سه مقاومتهولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:70mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 20 عدد حدود 1 آمپرشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی آفتابی 5star کره

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی فایو استار کره سه مقاومتهرنگ:آفتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:کره..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی آفتابی HG

36,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی HGرنگ:آفتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:کره..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054

34,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054 دو مقاومتهرنگ:افتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی افتابی دو مقاومته

40,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی چیپ 5054 رنگ:آفتابیابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: ROHS 5054ولتاژ ورودی: 12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی:حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000ساعتکشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی انبه ای دو مقاومته mantex

مشخصات فنی بلوک اس ام دی انبه ای دو مقاومته مانتکسرنگ:انبه ایابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی بنفش دو مقاومته

56,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی بنفش دو مقاومتهرنگ:بنفشابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: 5054 دو مقاومتهولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی:عدد حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی سبز چیپ 5050

50,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سبز چیپ 5050 رنگ:سبزابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ: ROHS 5050ولتاژ ورودی: 12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی:حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000ساعتکشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید 6 چیپ

60,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید 6 چیپرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید HG

36,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید HGرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید سه مقاومته G.H.K

44,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید سه مقاومتهرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها: CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید فایو استار کره

مشخصات فنی بلوک اس ام دی سفید فایو استار کرهرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:کره..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی سفید لنز دار

110,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی بلوک اس ام دی سفید لنز دار مخصوص باکسرنگ:سفیدابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی قرمز سه مقاومته

44,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی آفتابی چیپ ROHS 5054 سه مقاومتهرنگ:قرمزابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:ROHS 5054ولتاژ ورودی:12V-Dcجریان مصرفی:50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور:48 تا 52 لومناستانداردها:داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور:120درجهطول عمر:50000کشور سازنده:چین..

نمایش سریع

بلوک اس ام دی قرمز فایو استار

3,000تومان

مشخصات فنی بلوک اس ام دی قرمز 5star سه مقاومتهرنگ:قرمزابعاد:طول: 75mm عرض: 15mmچیپ:  5star سه مقاومتهولتاژ ورودی: 12V-Dcجریان مصرفی :50mA برای یک بلوکتوان مصرفی: عدد حدود 1 آمپر 0.6 ولتشدت پرتاب نور: 48 تا 52 لومناستانداردها: داراي استانداردهاي CE و RoHSزاويه پرتاب نور: 120درجهطول عمر: 50000کشور سازنده:کره..

نمایش 1 تا 15 از 16 (2 صفحه)