پاور صنعتی

پاور صنعتی

پاور صنعتی

حالت نمایش:
نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 10 آمپر

115,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 10 آمپربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 10 آمپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 10 امپر برند CL قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتر..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 10 آمپر بارانی

170,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 10 آمپر بارانیبیشترین کاربرد پاور 12 ولت 10 آمپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 10 امپرمدل بارانی قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وس..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 15 آمپر

145,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 15 آمپربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 15 آمپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 15 امپر قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با ح..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 20 آمپر فن دار

170,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 20 آمپر فن داربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 20 آمپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 20 امپر قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتری..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 30 آمپر فن دار

190,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 30 آمپر فن داربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 30 آمپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 30 امپر قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتری..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 33 آمپر

370,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 33 آمپربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 33 امپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 33 امپر برند CL قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتر..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 33 آمپر بارانی

350,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 33 آمپر بارانیبیشترین کاربرد پاور 12 ولت 33 آمپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو چلنیوم ،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 33 امپرمدل بارانی قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وس..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 5 آمپر

65,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 5 آمپربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 5 امپر به عنوان منبع تغذیه دوربین مداربسته،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 5 امپر جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با حداکثر جریان 5 آمپر را دارد..

نمایش سریع

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 5 آمپر ماژول

90,000تومان

پاور تابلو ال ای دی 12 ولت 5 آمپربیشترین کاربرد پاور 12 ولت 5 امپر به عنوان منبع تغذیه دوربین مداربسته،تابلو های ال ای دی ثابت، نورپردازی ها و . . . می باشد.پاور صنعتی 12 ولت 5 امپر جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 12 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با حداکثر جریان 5 آمپر را دارد..

نمایش سریع

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر cl

290,000تومان

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر clبیشترین کاربرد پاور 5 ولت 40 امپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو روان ،تابلو های تلویزیون شهری و . . . می باشد.پاور صنعتی 5 ولت 40 امپر برند CL قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 5 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با حداکثر جریان 4..

نمایش سریع

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر اسلیم

310,000تومان

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر اسلیمبیشترین کاربرد پاور 5 ولت 40 امپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو روان ،تابلو های تلویزیون شهری و . . . می باشد.پاور صنعتی 5 ولت 40 امپر اسلیم برند CL قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 5 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با حداکث..

نمایش سریع

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر زئوس

340,000تومان

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر زئوسبیشترین کاربرد پاور 5 ولت 40 امپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو روان ،تابلو های تلویزیون شهری و . . . می باشد.پاور صنعتی 5 ولت 40 امپر برند زئوس قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 5 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با حداکث..

نمایش سریع

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر فن دار

280,000تومان

پاور تابلو روان 5 ولت 40 آمپر اسلیمبیشترین کاربرد پاور 5 ولت 40 امپر به عنوان منبع تغذیه برای تابلو روان ،تابلو های تلویزیون شهری و . . . می باشد.پاور صنعتی 5 ولت 40 امپر اسلیم برند CL قاب المینیومی  جزو پاور های سوئیچینگ به حساب می اید.این پاورسوئیچینگ 220 ولت متناوب را به 5 ولت مستقیم تبدیل می کند و توانایی راه اندازی وسایل الکتریکی با حداکث..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)