ترانزیستور

ترانزیستور

ترانزیستور

حالت نمایش:
نمایش سریع

ترانزیستور V2040

15,000تومان

ترانزیستور V2040  که نقش راه انداز کویل در ایسیوهای والئو را ایفا می کند با دریافت پالس ورودی از میکرو ، پالس خروجی تقویت شده را برای مدار اولیه کویل ارسال می کند. ترانزیستور دو قطبی با درگاه عایق‌ شده یا IGBT جز نیمه هادی قدرت بوده و به عنوان یک سوئیچ الکترونیکی با بازده بالا و سوئیچینگ سریع استفاده می شود.در خودرو میکرو کنترلر با پردازش اطلا..

نمایش سریع

ترانزیستور 2N2222

1,300تومان

ترانزیستور 2N2222 یک قطعه سه پایه نیمه هادی از نوع BJT و از نوع پلاریته NPN تیپ منفی میباشد. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند.عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند .ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستور های ..

نمایش سریع

ترانزیستور 2N5401

700تومان

ترانزیستور 2N5401 یک قطعه سه پایه نیمه هادی از نوع BJT و از نوع پلاریته PNP تیپ مثبت میباشد. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند.عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند .ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستور های ..

نمایش سریع

ترانزیستور 2N5551

950تومان

ترانزیستور 2N5551 یک قطعه سه پایه نیمه هادی از نوع BJT و از نوع پلاریته NPN تیپ منفی میباشد. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند.عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند .ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانز..

نمایش سریع

ترانزیستور BC547

700تومان

ترانزیستور BC547 یک قطعه سه پایه نیمه هادی از نوع BJT و از نوع پلاریته NPN تیپ منفی میباشد. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند.عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند .ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستور های ا..

نمایش سریع

ترانزیستور BF495

1,200تومان

ترانزیستور BF495 یک قطعه سه پایه است که ساختار فیزیکی آن بر اساس عملکرد نیمه هادی ها می باشد.ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند.عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند . ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیستو..

نمایش سریع

ترانزیستور C945

550تومان

ترانزیستور C945 یک قطعه سه پایه نیمه هادی از نوع BJT و از نوع پلاریته NPN تیپ منفی میباشد. ترانزیستور را از دو نوع نیمه هادی با نام سلسیوم و ژرمانیوم می سازند.عموما در یک تقسیم بندی ترانزیستور ها را به دو دسته ترانزیستور های BJT و FET تقسیم می کنند .ترانزیستور های BJT با نام ترانزیستور های پیوند دو قطبی و ترانزیستور های FET با نام ترانزیس..

نمایش سریع

ترانزیستور D13007

10,000تومان

ترانزیستور مهم‌ترین قطعه مداری در الکترونیک است و برای تقویت یا قطع و وصل سیگنالها به کار می‌رود. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه‌ رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود. یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P است.اين ترانزيستور قادر به تقويت سيگنال های با ولتاژ و جريان با دامنه زياد هستند و معمولا در ت..

نمایش سریع

ترانزیستور D13009

23,000تومان

ترانزیستور مهم‌ترین قطعه مداری در الکترونیک است و برای تقویت یا قطع و وصل سیگنالها به کار می‌رود. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه‌ رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود. یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P است.اين ترانزيستور قادر به تقويت سيگنال های با ولتاژ و جريان با دامنه زياد هستند و معمولا در ت..

نمایش سریع

ترانزیستور J13009

14,000تومان

ترانزیستور مهم‌ترین قطعه مداری در الکترونیک است و برای تقویت یا قطع و وصل سیگنالها به کار می‌رود. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه‌ رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود. یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P است.اين ترانزيستور قادر به تقويت سيگنال های با ولتاژ و جريان با دامنه زياد هستند و معمولا در ت..

نمایش سریع

ترانزیستور TL431

1,300تومان

ترانزیستور TL431 یک تنظیم کننده ولتاژ خروجی نسبت به ولتاژ مرجع در تغذیه های سوئیچینگ و منابع تغذیه مستقیم در مدارات قدرت می باشد و جایگزینی بسیار مناسب برای دیود زنر در بسیاری از مدارات الکترونیک در پکیج TO-92 دارای سه پایه Ref , Anode . Cathode می باشد. ترانزیستور یا رگلاتور TL431 یک قطعه سه پایه متغیر بوده که خروجی آن به کمک دو مقاومت متغیر ..

نمایش سریع

ترانزیستور TT2148

24,000تومان

ترانزیستور مهم‌ترین قطعه مداری در الکترونیک است و برای تقویت یا قطع و وصل سیگنالها به کار می‌رود. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه‌ رسانایی مانند سیلیسیم و ژرمانیم ساخته می‌شود. یک ترانزیستور در ساختار خود دارای پیوندهای نوع N و نوع P است.اين ترانزيستور قادر به تقويت سيگنال های با ولتاژ و جريان با دامنه زياد هستند و معمولا در ت..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)