کابل شبکه

حالت نمایش:
نمایش سریع

کابل شبکه 1 متری CAT5

25,000تومان

کابل شبکه 1 متری CAT5cable lan cat5 1mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 1 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT 5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول..

نمایش سریع

کابل شبکه 1 متری CAT6

30,000تومان

کابل شبکه 1 متری CAT6cable lan cat6 1mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 1 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT 6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول..

نمایش سریع

کابل شبکه 10 متری CAT5

50,000تومان

کابل شبکه 10 متری CAT5cable lan cat5 10mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 10 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 10 متری CAT6

55,000تومان

کابل شبکه 10 متری CAT6cable lan cat6 10mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 10 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 15 متری CAT5

120,000تومان

کابل شبکه 15 متری CAT5cable lan cat5 15mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 15 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 15 متری CAT6

130,000تومان

کابل شبکه 15 متری CAT6cable lan cat6 15mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 15 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 2 متری CAT5

30,000تومان

کابل شبکه 2 متری CAT5cable lan cat5 2mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 2 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT 5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول..

نمایش سریع

کابل شبکه 2 متری CAT6

35,000تومان

کابل شبکه 2 متری CAT6cable lan cat6 2mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 2 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول ..

نمایش سریع

کابل شبکه 20 متری CAT5

120,000تومان

کابل شبکه 20 متری CAT5cable lan cat5 20mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 20 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 20 متری CAT6

130,000تومان

کابل شبکه 20 متری CAT6cable lan cat6 20mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 20 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 25 متری CAT5

140,000تومان

کابل شبکه 25 متری CAT5cable lan cat5 25mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 25 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 25 متری CAT6

145,000تومان

کابل شبکه 25 متری CAT6cable lan cat6 25mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 25 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنس..

نمایش سریع

کابل شبکه 3 متری CAT5

35,000تومان

کابل شبکه 3 متری CAT5cable lan cat5 3mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 3 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول ..

نمایش سریع

کابل شبکه 3 متری CAT6

40,000تومان

کابل شبکه 3 متری CAT6cable lan cat6 3mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 3 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT6، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول ..

نمایش سریع

کابل شبکه 5 متری CAT5

50,000تومان

کابل شبکه 5 متری CAT5cable lan cat5 5mکابل شبکه یا کابل LAN به متراژ و طول 5 متر از گروه کابل‌ های شبکه CAT5، مناسب ایجاد شبکه داخلی سرعت بالا 100 مگابایت در ثانیه و پهنای باند 100 مگاهرتز و ارتباط میان شبکه‌ های رایانه‌ای و کامپیوتری، اتصال به کارت شبکه انواع لپ‌تاپ و کامپیوتر، ورودی شبکه انواع مودم ADSL، دستگاه‌های صوتی و تصویری، کنسول ..

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)